Privacybeleid

Door gebruik te maken van onze website geeft u aan het privacybeleid van KNV EHBO afdeling Amsterdam Tuinsteden en Omstreken (verder te noemen EHBO-Tuinsteden en Omstreken) te accepteren.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

EHBO-Tuinsteden en Omstreken kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van EHBO-Tuinsteden en Omstreken, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan EHBO-Tuinsteden en Omstreken verstrekt. EHBO-Tuinsteden en Omstreken kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres
  • Gegevens verstrekt voor EHBO-hulpverlening en/of cursus

WAAROM EHBO-Tuinsteden en Omstreken DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT

EHBO-Tuinsteden en Omstreken verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan EHBO-Tuinsteden en Omstreken uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht doorgaans bestaande EHBO.

HOE LANG EHBO-Tuinsteden en Omstreken GEGEVENS BEWAART

EHBO-Tuinsteden en Omstreken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 12 maanden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

EHBO-Tuinsteden en Omstreken verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

ANDERE WEBSITES

EHBO-Tuinsteden en Omstreken is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites gekoppelde links en bronnen.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van EHBO-Tuinsteden en Omstreken worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. EHBO-Tuinsteden en Omstreken gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

EHBO-Tuinsteden en Omstreken maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van EHBO-Tuinsteden en Omstreken bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan EHBO-Tuinsteden en Omstreken te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. EHBO-Tuinsteden en Omstreken heeft hier geen invloed op. EHBO-Tuinsteden en Omstreken heeft Google geen toestemming gegeven om via EHBO- Tuinsteden en Omstreken verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ehbo-tuinstedeneo.nl. EHBO-Tuinsteden en Omstreken zal zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

EHBO-Tuinsteden en Omstreken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van EHBO-Tuinsteden en Omstreken maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door EHBO-Tuinsteden en Omstreken verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met EHBO-Tuinsteden en Omstreken op via info@ehbo-tuinstedeneo.nl. ehbo-tuinstedeneo.nl is een website van EHBO-Tuinsteden en Omstreken.

EHBO-Tuinsteden en Omstreken is als volgt te bereiken:

EHBO-Tuinsteden en Omstreken
Postadres en vestigingsadres: Aalbersestraat 280 huis, 1067 GR Amsterdam
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 61977365
Telefoon: 020 613 25 00
E-mailadres: info@ehbo-tuinstedeneo.nl
Website: www.ehbo-tuinstedeneo.nl